top of page

Vi tilbyr

Kunnskap, nettverk og møteplasser

Utmarksforvaltningen AS tar oppdrag innen utmark,- areal,- og ressursforvaltning.

Våre tjenester skal bidra til målrettet forvaltning og næringsutvikling basert på ressursgrunnlaget.

Vi ønsker å bidra med en aktiv forvaltning av eiendomsressursene, basert på kunnskap og god forankring til grunneierne.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

Viltforvaltning

Forvaltning av viltressursene og næringsutvikling

Fisk og kreps

Kunnskapsutvikling, biotop– og bestandsregulerende tiltak

Næringsutvikling

Naturbasert opplevelsesnæring, naturens spiskammer og forvaltning

Sekretariatfunksjoner

Drift av organisasjoner og sammenslutninger

bottom of page