top of page

Sekretariatfunksjoner

Utmarksforvaltningen AS tar på seg sekretæroppgaver for virksomheter og sammenslutninger

Per 2023 er vi sekretariat for

  • Akershus grunneierlag SA

  • Elgregion Øst

  • Follo elgregion

  • Havass fiskelag SA

  • Romerikssletta elgregion

  • Vorma Storsjøen elgregion

  • Østfold Utmarkslag SA

  • Naturbruksalliansen

14022009261.jpg
bottom of page