top of page

Naturforvalterskolen

IMG_E2088.JPG

Vi tilbyr opplegg for skoleklasser i skoletiden og ferieaktiviteter for barna dine. 

Her lærer man om naturen rundt oss, hvordan å ta vare på den og hvordan å bruke dens ressurser på en bærekraftig måte. Vi fokuserer på nærnaturen der vi er, samtidig som vi lærer om generelle sammenhenger. 

Vi lærer mens vi er ute og gjør aktiviteter som kobler det teoretiske med det praktiske. 

Vi tilpasser opplegget etter alder, antall, område og funksjonsevne. Vi følger også læreplanen for aktuelle trinn.

 

 

Ta kontakt med oss for info om opplegg

Naturforvalterskolen er under utvikling og er finansiert av Sparebankstiftelsen.

bottom of page