top of page

Om oss

Utmarksforvaltningen AS

Utmarksforvaltningen AS ble stiftet 12. desember 2019 av Norges bondelag, Viken Skog SA og Glommen-Mjøsen Skog SA. Fra februar 2024 er Utmarksforvaltningen AS et privateid selskap.

 

Vi tilbyr kompetanse og tjenester innen utmark,- areal- og ressursforvaltning og har en kundekrets i privat offentlig sektor.

UF_logo_hvit.png

Vår historie

Utmarksforvaltningen AS opererte tidligere under navnet Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold, som ble opprettet i 1989.

Den tidligere Utmarksavdelingen var en del av Havass Skog SA og senere Glommen Skog SA, men hadde et eksternt styre med representanter fra Akershus Bondelag, Østfold Bondelag, Glommen Skog, Viken Skog, Akershus grunneierlag og Østfold Utmarkslag.

Styret i Utmarks-forvaltningen AS

Per 2024 består styret av:

 

bottom of page