top of page

Om oss

Utmarksforvaltningen AS

Utmarksforvaltningen AS ble stiftet 12. desember 2019 av Norges bondelag, Viken Skog SA og Glommen-Mjøsen Skog SA. Utmarksforvaltningen AS tilbyr kompetanse og tjenester innen utmark,- areal- og ressursforvaltning og har en kundekrets i privat offentlig sektor.

 

UF_logo_hvit.png

Vår historie

Utmarksforvaltningen AS opererte tidligere under navnet Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold, som ble opprettet i 1989.

Den tidligere Utmarksavdelingen var en del av Havass Skog SA og senere Glommen Skog SA, men hadde et eksternt styre med representanter fra Akershus Bondelag, Østfold Bondelag, Glommen Skog, Viken Skog, Akershus grunneierlag og Østfold Utmarkslag.

Styret i Utmarks-forvaltningen AS

Per 2023 består styret av:

 

  • Thomas Riiser, Østfold Bondelag (styreleder)

  • Helge Randem, Akershus Bondelag

  • Gunnar Gundersen, Glommen-Mjøsen Skog SA

  • Olav Bjella, Viken Skog SA

  • Ole Christian Løchen, Østfold utmarkslag (observatør)

  • Ole Haugen, Akershus grunneierlag (observatør)

bottom of page