Næringsutvikling

En stor del av vårt arbeid med næringsutvikling består i å utvikle salgbare, konkrete produkter. Vi har gjennom mange år hatt spesielt fokus på utvikling av gjeddefisketurisme.

Utmarksforvaltningen bidrar til å skape verdier. Ved siden av utmarksturisme tar vi oppdrag på ordinært salg av jakt og fiske.
 

Forutsetningen for å lykkes med næringsutvikling er en god forvaltning av naturressursene og en bevisst tilrettelegging av aktivitetene. Utmarksforvaltningen tilbyr kvalifisert kompetanse og rådgivning innen alle ledd i næringskjeden.
 

Aktuelle satsninger:

  • Gjeddefisketurisme

  • Foto og safari

  • Jaktturisme

  • Jaktkortsalg og annen utleie

  • Fiskekortløsninger og andre utleieformer

  • Utleie av grunn

  • Salg av kjøtt og fisk

  • Guiding

  • Annen naturturisme

Natur- og viltopplevelser i Haldenkanalen

Dette er et samarbeidsprosjekt hvor målet er å få på plass nye natur- og viltopplevelser i regionen. Disse opplevelsene skal gi folk ny kunnskap om naturen, og gi lokale aktører nye muligheter basert på utmarka. 

 

Samarbeidspartnerne i prosjektet er Haldenkanalen regionalpark, Visit Indre Østfold, Matfatet Ørje AS, Haldenvassdragets Kanalselskap AS og Haldenvassdraget vannområde

I sammenheng med prosjektet tilbyr vi opplevelser selv: 

Guidet tur i regionalparken