top of page

Næringsutvikling

En stor del av vårt arbeid med næringsutvikling består i å utvikle salgbare, konkrete produkter. Vi har gjennom mange år hatt spesielt fokus på utvikling av gjeddefisketurisme.

Forutsetningen for å lykkes med næringsutvikling er en god forvaltning av naturressursene og en bevisst tilrettelegging av aktivitetene. Utmarksforvaltningen tilbyr kvalifisert kompetanse og rådgivning innen alle ledd i næringskjeden.
 

Aktuelle satsninger:

  • Gjeddefisketurisme

  • Foto og safari

  • Jaktturisme

  • Jaktkortsalg og annen utleie

  • Fiskekortløsninger og andre utleieformer

  • Utleie av grunn

  • Salg av kjøtt og fisk

  • Guiding

sommerfugl

Natur- og viltopplevelser i Haldenkanalen

I 2022 startet vi et samarbeidsprosjekt hvor målet var å få på plass nye natur- og viltopplevelser i regionen. Både ved å etablere nye tilbud selv og gjennom det inspirere lokale aktører til å gjøre det samme. 

 

Vi tilbyr opplevelser og skaper møteplasser ved å arrangere turer med natur- og viltopplevelser.

 

Vi tilbyr også spesifikke turer som kan bestilles når som helst, som rovfugltur i Hemnessjøen og fuglekikketur ved Ørje.

Samarbeidspartnerne våre i prosjektet er Haldenkanalen regionalpark, Visit Indre Østfold, Matfatet Ørje AS, Haldenvassdragets Kanalselskap AS og Haldenvassdraget vannområde

Se produkteksempel:

bottom of page