top of page

Fiske og ferskvannskreps

Utmarksforvaltningens arbeid for fiskeressurser er bredspektret. Her er noen av våre satsninger som vi kan bistå med:

Kunnskapsutviklng

 • Prøvefiske med elektrisk fiskeapparat og ulike garnserier

 • Alders- og vekstanalyse av fisk

 • Prøvekrepsing

 • Burforsøk

 • Forvaltning

 • Utarbeide drifts- og forvaltningsplaner
   

Biotop– og bestandsregulerende tiltak

 • Kalking

 • Beskyttelse av edelkrepsen som art

 • Informasjon, veiledning og kurs

 • Faglig sekretæroppgaver

 • Kommunale forvaltnings- og tiltaksplaner
   

Næringsutvikling

 • Fiskekortløsninger og utleieformer

 • Tilrettelegging

 • Utvikling av produkter knyttet til gjeddefisketurisme

 • Hjelp til markedsføring og salg

kreps_i_bøtte_resized.jpg
bottom of page