Utmarksforvaltningen AS tilbyr kompetanse og tjenester innen

utmark-, areal-, og ressursforvaltning

Vi er eid av Norges bondelag, Viken Skog SA og Glommen-Mjøsen Skog SA

Prosjektet "Grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin" skal bidra til å nå målene i den nasjonale handlingsplan mot villsvin.

Hvorfor har vi så svake edelkrepsbestander?

Villsvin

Svensk-norsk innsats for ferskvannskreps

© 2020 Utmarksforvaltningen AS.